Wanneer u contact opneemt met mij, hebt u al een eerste belangrijke en moedige stap genomen… U hebt er namelijk voor gekozen om het conflict samen op te willen lossen en zelf verantwoordelijk te blijven voor de uitkomst. U kunt het conflict namelijk ook bekijken als iets positiefs: u bent het niet met elkaar eens, maar doordat u iets doet met het conflict geeft u aan wel te willen blijven communiceren! Ik zal u hierbij begeleiden door naar u allebei te luisteren en u naar elkaar te laten luisteren. Dit doe ik onder andere door het stellen van vragen, dóór te vragen, samen te vatten wat ik gehoord heb en te checken of dit juist is. We gaan vervolgens op zoek naar gemeenschappelijke belangen zodat verbinding mogelijk is. Mogelijk leidt dit er al in een vroeg stadium toe dat het conflict wordt opgelost, en als dit niet gebeurt komt u mogelijk wel tot nieuwe inzichten of ziet u het conflict in een ander daglicht.

Tijdens het intakegesprek zal ik uitleggen wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Wij zullen afspraken maken en deze vastleggen in de mediationovereenkomst. Na afloop van elk gesprek maak ik een kort verslag dat ik naar u beiden verstuur. Als u tot overeenstemming bent gekomen, leg ik de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Vraag een gratis intakegesprek aan!