Mediation is het op professionele wijze bemiddelen tussen twee of meer mensen of partijen die met elkaar in conflict zijn. De mediator gebruikt hierbij een groot aantal communicatiemiddelen die hij op het juiste moment weet in te zetten. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en niet betrokken bij de inhoud van het conflict zelf.

Mediation behoort tot de alternatieve conflictoplossingsmethoden. Andere voorbeelden hiervan zijn arbitrage en bemiddeling. Alternatief slaat op het feit dat deze methoden bestaan naast de rechtspraak.

Mediation is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die tevens bepalend zijn voor het succes.
vertrouwelijkheid; deelnemers en mediator spreken af dat alles wat besproken wordt, niet met anderen gedeeld wordt, tenzij anders afgesproken.
vrijwilligheid; deelnemers nemen vrijwillig deel aan de mediations en zijn tevens bevoegd.
vrijblijvendheid; deelnemers en mediator kunnen ten allen tijde de mediation beeïndigen.
commitment; deelnemers hebben de intentie het conflict op te lossen d.m.v. mediation.
communicatie; mediator maakt met deelnemers afspraken over hoe men met elkaar wil gaan communiceren.

De mediator heeft een bepaalde natuurlijke uitstraling die ervoor zorgt dat de deelnemers zich op hun gemak voelen en het vertrouwen hebben dat ze gehoord worden.