Mediation binnen uw bedrijf

U bent ooit samen begonnen.. samen kun je de krachten bundelen en de taken verdelen. Helaas is er weleens wrijving. Je verschilt van mening over de noodzaak van een bepaalde investering of hebt allebei een ander idee over wel of niet uitbreiden. Het kan ook dat jullie allebei anders denken over de verdeling van het werk of de verdeling tussen werk en privé. Geregeld met elkaar hierover communiceren wil er wel eens bij inschieten en dan ligt een conflict op de loer.

Intakegesprek aanvragen?

Tijdens het intakegesprek zal ik uitleggen wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Wij zullen afspraken maken en deze vastleggen in de mediationovereenkomst. Na afloop van elk gesprek maak ik een kort verslag dat ik naar u beiden verstuur. Als u tot overeenstemming bent gekomen, leg ik de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.