Zakelijke mediation

Als ondernemer hebt u diverse relaties en kan het voorkomen dat u in een zakelijk conflict belandt. Dit wilt u natuurlijk zo snel mogelijk en in alle discretie oplossen. Bruna Mediation kan u hierbij met de nodige expertise van dienst zijn. Tijdens een of meerdere gesprekken zal ik als onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen u en uw relatie begeleiden met als resultaat een passende oplossing voor u beiden.

Corona en overmacht

Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?!
Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op deovereenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien vooralle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene of specifieke voorwaardenvan uw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting u op te schorten, in verband met vreesvoor besmetting? Kunt u of kan uw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake alsu of uw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van deovereenkomst is ontstaan🤷‍♂️.


Wat is mediation?

Mediation is het op professionele wijze bemiddelen tussen twee of meer mensen of partijen die met elkaar in conflict zijn. De mediator gebruikt hierbij een groot aantal communicatiemiddelen die hij op het juiste moment weet in te zetten. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en niet betrokken bij de inhoud van het conflict zelf. Mediation behoort tot de alternatieve conflictoplossingsmethoden. Andere voorbeelden hiervan zijn arbitrage en bemiddeling. Alternatief slaat op het feit dat deze methoden bestaan naast de rechtspraak.


Mediation is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die tevens bepalend zijn voor het succes.
vertrouwelijkheid; deelnemers en mediator spreken af dat alles wat besproken wordt, niet met anderen gedeeld wordt, tenzij anders afgesproken


vrijwilligheid; deelnemers nemen vrijwillig deel aan de mediations en zijn tevens bevoegd.
vrijblijvendheid; deelnemers en mediator kunnen ten allen tijde de mediation beeïndigen.
commitment; deelnemers hebben de intentie het conflict op te lossen d.m.v. mediation.
communicatie; mediator maakt met deelnemers afspraken over hoe men met elkaar wil gaan communiceren.


De mediator heeft een bepaalde natuurlijke uitstraling die ervoor zorgt dat de deelnemers zich op hun gemak voelen en het vertrouwen hebben dat ze gehoord worden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close