Mediation?

Mediation is het op professionele wijze bemiddelen tussen twee of meer mensen of partijen die met elkaar in conflict zijn. De mediator gebruikt hierbij een groot aantal communicatiemiddelen die hij op het juiste moment weet in te zetten. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en niet betrokken bij de inhoud van het conflict zelf. Mediation behoort tot de alternatieve conflictoplossingsmethoden. Andere voorbeelden hiervan zijn arbitrage en bemiddeling. Alternatief slaat op het feit dat deze methoden bestaan naast de rechtspraak.

Wat kan Bruna Mediation voor u doen?

Wanneer u contact opneemt met mij, hebt u al een eerste belangrijke en moedige stap genomen… U hebt er namelijk voor gekozen om het conflict samen op te willen lossen en zelf verantwoordelijk te blijven voor de uitkomst. U kunt het conflict namelijk ook bekijken als iets positiefs: u bent het niet met elkaar eens, maar doordat u iets doet met het conflict geeft u aan wel te willen blijven communiceren! Ik zal u hierbij begeleiden door naar u allebei te luisteren en u naar elkaar te laten luisteren.


Neem contact op!

Contactformulier