Zakelijke mediation

Als ondernemer hebt u diverse relaties en kan het voorkomen dat u in een zakelijk conflict belandt. Dit wilt u natuurlijk zo snel mogelijk en in alle discretie oplossen. Bruna Mediation kan u hierbij met de nodige expertise van dienst zijn. Tijdens een of meerdere gesprekken zal ik als onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen u en uw relatie begeleiden met als resultaat een passende oplossing voor u beiden.

Wat is mediation?

Mediation is het op professionele wijze bemiddelen tussen twee of meer mensen of partijen die met elkaar in conflict zijn. De mediator gebruikt hierbij een groot aantal communicatiemiddelen die hij op het juiste moment weet in te zetten. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en niet betrokken bij de inhoud van het conflict zelf. Mediation behoort tot de alternatieve conflictoplossingsmethoden. Andere voorbeelden hiervan zijn arbitrage en bemiddeling. Alternatief slaat op het feit dat deze methoden bestaan naast de rechtspraak.

Mediation is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die tevens bepalend zijn voor het succes.
vertrouwelijkheid; deelnemers en mediator spreken af dat alles wat besproken wordt, niet met anderen gedeeld wordt, tenzij anders afgesproken

Blogberichten:


Corona en overmacht

âš  Coronavirus en contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?! 👇Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op deovereenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien vooralle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene … Meer lezen over Corona en overmacht

Succesvolle inning factuur

Voorbeeld succesvolle inning factuur Case: klant wil krediet van de gemeente en heeft hier cijfers voor nodig van boekhouder. Gemeente vraagt om offerte. Boekhouder maakt offerte exclusief btw. Relatie boekhouder – klant: Nieuwe klant van boekhouder, boekhouder komt er snel achter dat klant veel sores heeft en afhankelijk is van bijstand van gemeente. Boekhouder wil alleen … Meer lezen over Succesvolle inning factuur

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close